Cathelijn van Goor

februari 2023

Toekomstig verleden

Als uitgangspunt voor haar tekeningen onderzoekt Cathelijn van Goor hoe visionaire ideeën uit oude science fiction boeken zich verhouden tot de status quo van de, vaak technologische, ontwikkelingen en het streven naar vooruitgang in de huidige maatschappij. De laatste drie maanden van 2022 woonde en werkte ze als artist in residence bij Livingstone Projects in Berlijn. Hier legde ze het idee van het herschrijven van de geschiedenis (Orwell, 1984) naast de wijze waarop Berlijn omgaat met een beladen verleden.

Een stad doordrenkt van een herinneringscultuur, als een decor van een haast in leven gehouden verleden. Met als doel niet te vergeten opdat de geschiedenis zich nooit zal herhalen. Jongere generaties hebben echter vaak geen begrip meer van de onderliggende betekenis van de monumenten waar de stad mee vol staat. Dit roept de vraag op wat de meest effectieve manier is om bewustzijn te blijven genereren, zonder dat er een blinde vlek ontstaat of de zwaarte van het onderwerp juist aversie oproept.

Cathelijn verbeeldt in een nieuwe serie tekeningen ‘Berlin – Through the Looking Glass’ haar reflecties op de potentiële mogelijkheden van preventief visionair denken, in de context van toewerken naar een specifiek wenselijke toekomst. Hierbij staat de vraag centraal wat effectiever is: het voorhouden van een dreigend dystopisch toekomstbeeld, dat kan dienen  als waarschuwing, of het schetsen van een utopische wereld waar men graag naar toe beweegt.

In de tentoonstelling ‘Toekomstig Verleden’ toont ze haar eerste ondervindingen.     febr 2023

zie ook: www.cathelijnvangoor.nl