Depot KB Den Haag

Uitbreiding Depot Koninklijke Bibliotheek Den Haag
ontwerp bij OD 205 / tekst op gevel met Karen Polder grafische ontwerpen

In het ontwerp uit de jaren zeventig was uitbreiding aan de noordzijde voorzien. Dat bleek niet meer mogelijk door het project 'Grotiusplaats'. Aan de zuidzijde van het gebouw kwam ondergronds bouwen niet in aanmerking vanwege technische beperkingen rond de pylonen van het tramviaduct. De enige oplossing was het bouwen over het viaduct. Daardoor kon ook aan de wens worden voldaan om direct aan te sluiten op de hoogste vloeren van het bestaande oostelijke depot. De eerste fase, met een bouwhoogte van 35 meter, even hoog als het KB gebouw, vormt een overgang tussen het bestaande gebouw en een toekomstige tweede fase. Het 65 meter hoge gebouw van de tweede fase voegt zich in de straatwand conform het stedenbouwkundig plan.

De staalconstructie van het nieuwe depotgebouw heeft een vrije overspanning van 25 meter. Vijf grote vakwerkliggers op het dak dragen circa 90% van de belasting. De resterende 10% wordt opgevangen door de Vierendeel-liggers onder de 1e vloer op 16 meter hoogte. Dit niveau diende tijdens de uitvoering als bouwplatform zodat de tram kon blijven rijden. Het depot is een 'zwaargewicht', niet alleen door de boeken, 1000 kilo p/m2, maar ook door de betonnen gevelelementen, noodzakelijk vanwege de hoge eisen die aan het binnenklimaat worden gesteld. Daarom hebben de op druk belaste kolommen een diameter van ruim een meter.

De plattegrond van het nieuwe depotgebouw is ontwikkeld op een voortzetting van het orthogonale assenstelsel van het bestaande KB gebouw. Door de hoekverdraaiing in de stedenbouwkundige situatie heeft het gebouw van de tweede fase een wigvormige plattegrond. In tegenstelling tot het oorspronkelijke KB gebouw dat gekenmerkt wordt door een betonnen skelet met een lichte gevel heeft de uitbreiding een stalen draagstructuur met betonnen gevelelementen. Omwille van de continuïteit van het  gevelbeeld is ervoor gekozen om het karakteristieke patroon van de bestaande gevels voort te zetten zonder het letterlijk te herhalen. De nieuwbouw kreeg daarom ook zijn eigen kleur. Grijs-metallic passend in het 'kleurpalet' van de KB: wit en zwart.

De enorme 'blinde' hoofdgevel is, hoewel tijdelijk, in de eerste fase beeldbepalend. De woorden KONINKLIJKE en BIBLIOTHEEK zijn op maat gemaakt voor de gevel naar een ontwerp van Karen Polder in nauw overleg met de directie van de KB en de architect. Door de specifieke vorm van de gevelelementen zijn de letters in een subtiele mengeling te zien, herkenbaar en worden de woorden leesbaar voor de passant, het bladgoud als metafoor voor de rijkdom van de collectie.