Villa’s Almere Hout

14 villa’s Voltaire en 16 Villa’s Ivoire aan een crescent Almere Hout
ontwerp villa’s bij OD 205 architectuur – foto’s Voltaire Roos Aldershoff – ontwerp verkaveling, basisstructuur en typologie met OD 205 stedenbouw

Villa 'Voltaire'

Villa 'Ivoire'

Het woningontwerp in het stedenbouwkundig plan met meerdere 'crescents' cq gekromde wegen. Dat ontwerp is de uitwerking van het bouwkundige concept waarbij de villa's haaks ten opzichte van elkaar staan: aan de ene kant parallel /gestaffeld, aan de andere kant gedraaid /gespiegeld daar tegenover.